• Service System
  • Service System
  • Service System

Service System

Før salgsservice

1. Svar på konsultasjon fra brukere, i henhold til brukerens nettsted, hjelper brukeren med å utarbeide layouttegningen av utstyrsarbeidsområde, råvareområde og kontorområde.
2. I henhold til asfaltblandingsanleggets fundamenttegning, tredimensjonal tegning og layouttegning, for å veilede brukeren til å bygge fundamentet.
3. Opplæring av brukerens operatører og vedlikeholdspersonell gratis.
4. Informer brukeren om verktøyene og materialet som skal brukes til installasjon og feilsøking.

Under salgsservice

1. Transporter utstyret til brukerens område trygt og i tide.
2. Send teknikere til å veilede hele installasjonen gratis.
3. Etter 24 timer av den kumulative produksjonen foreta kvalifikasjonsoverføring for utstyret.
4. Under normal drift av utstyret, instruerer teknikerne våre operatørene og vedlikeholdspersonellet i henhold til driftsprosedyrer (ca. 7-10 dager) til de opererer ekspert.

Ettersalgs service

1. Gi et klart svar på brukerens klager innen 24 timer.
2. Om nødvendig sender vi teknikere til brukerens nettsted for å løse problemet i tide.
3. Gjenbesøk med jevne mellomrom.
4. Etablere brukerens post.
5. 12 måneders garanti, og hele livet service og support.
6. Gi siste industriell informasjon.